De gebruiker hoeft op deze manier geen eigenaar meer te zijn van de gebruikte hard- en software en is dus ook niet verantwoordelijk voor het onderhoud.

compdating com-89

Sun Microsystems gaf als eerste invulling aan het concept met de slogan "the network is the computer" (het netwerk is de computer) en de introductie van software die het mogelijk maakte taken en gegevens over vele computers te verdelen, zoals het Network File System.

De eerste definitie werd in 1997 als volgt door Ramnath K.

De term is afkomstig uit de schematechnieken uit de informatica, waar een groot, decentraal netwerk (zoals het internet) met behulp van een wolk wordt aangeduid.

De cloud (Nederlands: wolk) staat voor een netwerk dat met al de computers die erop aangesloten zijn een soort 'wolk van computers' vormt, waarbij de eindgebruiker niet weet op hoeveel of welke computer(s) de software draait of waar die computers precies staan.

De cloud is dus een techniek waarmee schaalbare online diensten kunnen worden aangeboden.

Zonder de mogelijkheid tot schalen heeft een aangeboden online dienst geen betrekking op cloud computing.

If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.and *.are unblocked.

In veel gevallen zijn de Saa S-applicaties te gebruiken via een webbrowser op een computer.