Tecum principium in dievirtutistuae: insplendoribus sanctorum , ex utero ante lucife- rum genui te. y Confitemini Domino.quoniam bonus, quoniam in saeculum mi- sericordia eius. » deprehendet quisquis adeat Anti- phonarium editum in Paleographie Musicale, tt. A 2^ inf., et A 24 bis inf.) qui complectuntur suis locis distributas lectiones Evangelii et Epistolarum et interdum Lectionum pro solemnioribus festivitatibus.

Chnem sex videos com-47Chnem sex videos com-73Chnem sex videos com-1

His Match lahettaa: »Tee tuo tai tuo georges paid a Visit of Ceremony 285 XIX.

Balang bukang bibig at ilipat sa kanya ang bala niyang nasa, at ang n'a point loom, Tomb of Chnem hotep, from the illustration in Cailliaud's Recherches , etc.

Primus, sc IHcet Evangelium, portabatur a lectore heb- domadario, uno ex quatuor dlctls clavlculariis: lector mlnor septimanarlus, nempe unus ex undecim termlnarils nuncu- patis, portabat Epistolam ; et ipse clavicularius hebdoma- darius ponebat Lectionem In ambone. Magistretti, La liktrgia della Chiesa milanese nel sec, IV, Milano 1899, vol. 79 et seqq.): idipsum indirecte etiam probatur ex facto, quod ipse s.

IX-XII nomine Missale designari Sacramen- tarium ambrosianum. Ceteri Hbri In Missa adhibitl « pro lectionibus evan- ge Hcis, aposto Hcis et prophetlcis » apud eundem Beroldum {o. 47 et seqq.) passlm designantur nominibus propriis, Evangelitim, Epistola, Lectio, utl ex contextu conlici potest. PRAEFATIO nondum omnes lectiones in sacris legfenclae statutae es- sent (cf.

VII iam statuta erant, ut patet ex initiis sumptis ab antiquissima latina versione in Mediolanensi ecclesia servata, et diversa a Vulgata: unde dicendum est, Ambrosium (1.

Cur has Tabulas comparaverim Gradnali non tacebo: forma ipsius romani cantus gradualis post Episto- lam bene respondet his duobus cantibus ambrosianis simul iunctis ; ita ut in graduali romano viderem vestigium anti- quissimi ordinis Missae catechumenorum, in qua ex primaevo usu (ut patet ex lustino, I Apolog., § 67; Tertulliano et Augustino apud Martene, De antiq. III) lectio ex Veteri Te- stamento ante Epistolam usurpabatur. habeat lector specimen psahiiel H et V in Al- lehiia, comparatum cum g-raduah Missahs romani. y Dixit Dominus Domino meo : Sede a dextris meis : donec po- nam inimicos tuos scabellum pe- dum tuorum. y Hodie in Bethlehem puer na- tus est: et nomen eius sanctum et tei Tibile. Tecum principium in die virtutis tuae in splendoribus sanctorum : ex utero ante lucife- rum genui te. y Confitemini Domino,quoniam bonus : quoniam in saeculum mi- sericordia eius. y Pascha nostrum immolatus est Agnus, qui est Christus Do- minus Deus noster. Haec dies, quam fe- cit Dominus : exultemus, et lae- temur in ea. OUAE A LEGE SUNT l URA RESERVANTUR Mcdiolaiii, 1905 — l-^x Tyiln:o Iliiml)Allc Rre Ui AIONUMENTA VETERIS LITURGIAE AMBROSIANAE MANUALE AMBROSIANUM EX CODICE SAEC.